Na drodze do nowoczesności

Siłę czerpiemy z tradycji

Odznaka za zasługi dla Uniwersytetu Śląskiego
Odznaka honorowa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
Odznaka za zasługi dla Województwa Śląskiego
Odznaka za zasługi dla Miasta Chorzów
O mnie

Maria Nowak

O mnie

Urodziłam się 31 marca 1950 roku w Chorzowie i przez całe życie właśnie tu mieszkam. Pochodzę z rodziny od wielu pokoleń związanej ze Śląskiem. Wychowana zostałam w domu szanującym wartości chrześcijańskie, w rodzinie o tradycyjnie prawicowych poglądach.

Naukę zaczęłam w Szkole Podstawowej Nr 24, kontynuowałam w chorzowskim I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego, w którym w 1968 roku zdałam maturę. W tym czasie aktywnie działałam w harcerstwie i organizacji kościelnej Sodalicja Mariańska. Po zdaniu matury podjęłam studia na Wydziale Matematyczno - Fizyczno - Chemicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wybrałam kierunek matematyka. W 1974 roku otrzymałam dyplom magisterski. Nieco później ukończyłam studia podyplomowe, z zakresu pomiaru dydaktycznego, oraz organizacji i zarządzania oświatą. Uzyskałam II stopień specjalizacji zawodowej.

Już od 1973 roku pracowałam jako nauczycielka. Najpierw w „swojej” SP nr 24 w Chorzowie Starym, później w Zasadniczej Szkole Zawodowej Zakładów Azotowych, oraz w Technikum Mechaniczno - Elektrycznym w Chorzowie Batorym. W tej ostatniej szkole, od 1981 roku, decyzją grona pedagogicznego, pełniłam funkcję wicedyrektora.

W 1991 roku, wraz z grupą przyjaciół - nauczycieli, założyłam Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Byłam dyrektorem tej szkoły przez dziesięć lat, aż do 2001 roku, kiedy to zostałam wybrana do Sejmu RP. Od tego czasu całą swoją aktywność zawodową skierowałam na pracę parlamentarną, ale sprawy „mojej” szkoły nadal pozostają mi bliskie – cieszę się każdym sukcesem uczniów i absolwentów chorzowskiego „Katolika”.

Od dwudziestu lat jestem wdową. Mam dwóch synów – Marka i Jacka, czwórkę wnuków – Pawła, Mateusza, Franka, Szymona i wnuczkę Weronikę. To oni, wraz z synowymi, są dla mnie najbliższa rodziną, dającą mi codzienną radość i oparcie, zwłaszcza w trudniejszych chwilach.

Nigdy nie należałam do PZPR. W 1980 roku byłam jednym z założycieli koła NSZZ Solidarność w Technikum Mechaniczno - Elektrycznym w Chorzowie Batorym, zostałam wybrana na przewodniczącą tej struktury. Uznając, że aktywność związkową należy poszerzyć o działalność polityczną, w 1999 roku wstąpiłam do RS AWS, będąc członkiem zarządu koła Chorzów. W dwa lata później zostałam działaczem Przymierza Prawicy. Od chwili zjednoczenia Przymierza Prawicy z PiS, jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Wybierano mnie do władz krajowych i regionalnych partii. Byłam członkiem Zarządu Głównego, a od lutego 2007 roku, Prezesem Zarządu PiS Okręgu Katowickiego.

Po raz pierwszy wzięłam udział w wyborach w 1990 roku. Wybierano władze samorządowe Chorzowa, kandydowałam z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Od tego czasu 3-krotnie byłam radną w Chorzowie. Pracowałam w najbliższych moim kompetencjom komisjach - oświaty, oraz rodziny i polityki społecznej, byłam przewodniczącą tych komisji. W III kadencji zostałam wybrana na wiceprzewodniczącą Rady Miasta.

W 2001 roku kandydowałam po raz pierwszy w wyborach parlamentarnych, z listy wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Uzyskałam mandat poselski w okręgu katowickim. 4 425 wyborców uznało wtedy, że będę dobrze wypełniać obowiązki poselskie, skutecznie reprezentować w Sejmie RP nie tylko ich, ale cały śląski region. W 2005 roku powtórnie ubiegałam się jako polityk PiS o mandat posła. Podczas wygranych przez moją partię wyborów parlamentarnych, dzięki 9 866 głosom oddanym na mnie, uzyskałam ponownie mandat poselski. W tej kadencji kontynuowałam pracę w sejmowych komisjach Polityki Społecznej oraz Nauki, Edukacji i Młodzieży. Zostałam przewodniczącą Podkomisji ds. Młodzieży. Uzyskany przeze mnie wynik wyborczy, ponad dwukrotnie lepszy od poprzedniego, był dla mnie dowodem pozytywnej oceny mojej pracy parlamentarnej w Sejmie RP IV kadencji, był wyrazem zaufania i pewności, co do moich dalszych skutecznych działań, jako posła Ziemi Śląskiej.
 
W 2007 roku, jako posłowie, byliśmy zaledwie w połowie czteroletniej kadencji, kiedy po kolejnych kryzysach rządowych, Sejm przyjął uchwałę o skróceniu kadencji parlamentu. We wrześniu 2007 roku Prezydent Lech Kaczyński postanowił o zarządzeniu wyborów do Sejmu i Senatu. Po dwóch latach bezprecedensowej nagonki na rząd Jarosława Kaczyńskiego, po dwóch latach niespotykanego w innych krajach sojuszu mediów przeciw rządowi, wybory wygrała Platforma Obywatelska. W trudnej dla PiS sytuacji politycznej uzyskałam wynik niemal identyczny, jak w poprzednich wyborach. Uznaję ten rezultat za sukces. Zaufało mi 9.718 mieszkańców okręgu katowickiego. W 2011 roku ponownie wystartowałam w wyborach – tym razem zagłosowało na mnie 10 820 osób – byłam jedynym posłem Prawa i Sprawiedliwości z naszego okręgu, który poprawił swój wynik wyborczy, w stosunku do uzyskanego 4 lata wcześniej. W 2015 roku. Choć PiS był na fali i szedł po zwycięstwo, choć w okręgu katowickim wprowadził do Sejmu 5 połów, zabrakło mi trochę głosów by być wśród tej piątki. Grając w dobrej drużynie nawet silny kandydat musi liczyć się z tym, że inni go wyprzedzą... Było to duże zaskoczenie dla wielu wyborców, którzy potem mówili, że byli tak pewni mojej reelekcji, że… głosowali na innych kandydatów PiS. 
Wyniku tego nie potraktowałam jako porażki, ale jako mój wkład w zwycięstwo listy Prawa i Sprawiedliwości, z której startowałam. Wolny czas postanowiłam poświęcić na pracę na rzecz seniorów oraz społeczności lokalnej.
Po wyborach do Parlamentu Europejskiego, gdy poseł Grzegorz Tobiszowski złożył mandat poselski ponownie zasiadłam w sejmowych ławach. Chcę znów pracować na rzecz Polski, Śląska i naszych małych społeczności lokalnych. 

W 2000 roku otrzymałam zaszczytny tytuł Damy Zakonu Rycerskiego Bożogrobców, którzy byli założycielami Chorzowa. To dla mnie szczególne wyróżnienie, honorujące moją dotychczasową pracę na rzecz miasta. Jestem silnie związana ze Śląskiem. W swoich wystąpieniach parlamentarnych zwracałam szczególną uwagę na sytuację i problemy regionu. Pobyty w Warszawie są koniecznością, ale na pewno nie potrafiłabym się tam zadomowić. Zawsze z radością wracam na Śląsk, do mojego rodzinnego Chorzowa.

Moje hobby to turystyka. Bardzo lubię podróżować, zwłaszcza do miejsc pielgrzymkowych w Polsce i na świecie. Niektórych z Państwa może zaskoczę, ale w wolnych chwilach chętnie grywam w skata, najczęściej w gronie rodzinnym. Najwięcej radości sprawiają mi jednak moje wnuki, dla których ciągle brakuje mi czasu. Uważam rodzinę za fundament, to w jej kręgu najlepiej wypoczywam.

Bądź na bieżąco

Aktualności

Modernizacja 150 km dróg na Śląsku
Modernizacja 150 km dróg na Śląsku
13 wrzesień 2019

W dniu dzisiejszym w Siemianowicach Śląskich miałam przyjemność uczestniczyć w przekazaniu prezydentom miast symbolicznych czeków ze środkami z budżetu państwa na modernizacje dróg lokalnych. Cieszę się, że jako posłanka Prawa i Sprawiedliwości mogłam współuczestniczyć we wprowadzeniu Funduszu Dróg Samorządowych, dzięki któremu w naszym województwie zmodernizowane zostanie dodatkowo 150 km dróg.

Czytaj dalej…
Uroczystości w
Uroczystości w "Katoliku"
6 wrzesień 2019

Bardzo się cieszę, że szkoła, którą zakładałam przed laty, wspaniale się rozwija i tak jak przed laty są tam wspaniali uczniowie oraz oddani, świetni nauczyciele. Zawsze z dużym wzruszeniem wspominam lata spędzone w "Katoliku" i chętnie wracam w to miejsce.

 

Czytaj dalej…
100 drzew na Stulecie Powstań Śląskich
100 drzew na Stulecie Powstań Śląskich
18 sierpień 2019

Kilka zdjęć z dzisiejszych obchodów setnej rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego. Było wspólne śpiewanie pieśni powstańczych, było sadzenie pamiątkowego drzewa. A kto zechciał otrzymał sadzonkę lipy, by posadzić ją koło swego domu. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w organizacji tych obchodów. Starochorzowskiemu Domowi Kultury za gościnę, Lasom Państwowym za przekazanie stu sadzonek lipy oraz wystawienie stoiska promocyjnego, osobom, które występowały oraz wszystkim, które wzięły udział w tym spotkaniu. Kto był, wie jak było fajnie, kto nie był - kolejna okazja w przyszłym roku.

Czytaj dalej…
Zróbmy to ramię w ramię. 100 drzew na stulecie Powstania
Zróbmy to ramię w ramię. 100 drzew na stulecie Powstania
13 sierpień 2019

Maria Nowak – Poseł na Sejm RP oraz Stowarzyszenie Seniorzy dla Chorzowa i Śląska zapraszają do wspólnego świętowania setnej rocznicy I Powstania Śląskiego. W ramach obchodów odbędzie się sadzenie stu miododajnych drzew oraz wspólne śpiewanie pieśni powstańczych.
Mieszkańcy, którzy chcą uczcić rocznicę Powstania otrzymają bezpłatnie sadzonkę drzewa, które będą mogli posadzić na swojej działce, obok domu itp. 
Impreza odbędzie się 14 sierpnia br. o godzinie 16.00 w ogrodzie Starochorzowskiego Domu Kultury w Chorzowie przy ul. Siemianowickiej. Wydawanie sadzonek od 15.30 – 17.30

Zapraszamy do włączenia się w akcję!

Czytaj dalej…
Wspólnie przeciw barbarzyńskiej wycince
Wspólnie przeciw barbarzyńskiej wycince
3 sierpień 2019

W ramach katolickiej tradycji „módl się i pracuj”  dziś w Parku Śląskim posadziliśmy 1327 drzew. To symboliczna liczba, gdyż zgodę na wycięcie właśnie takiej liczby drzew wydał prezydent Andrzej Kotala. Postanowiliśmy wraz z innymi ludźmi dobrej woli zadośćuczynić barbarzyńskiej wycince drzew w naszym parku, który przez twórców był pomyślany jako „zielone płuca” konurbacji górnośląskiej i miejsce relaksu. Biadolenie i puste gadanie pozostawmy innym. Drzewa, które posadziliśmy to niewielkie sadzonki i zanim będą mogły zastąpić te, którym grozi wycinka, miną dziesięciolecia. Ale był to symboliczny akt niezgody skierowany w stronę dewelopera oraz prezydenta Kotali i jego ekipy z PO. Nasz sprzeciw  wyrażony w duchu troski o dobro wspólne, nie wyrażał się poprzez mowę nienawiści, przypinanie się do drzew czy pikietowanie ale poprzez dobre działanie, z którego korzyść płynie dla nas wszystkich. Obyśmy w przyszłości mogli organizować takie akcje w celu powiększania drzewostanu a nie rekompensowania barbarzyńskiej wycinki.

Czytaj dalej…
Poseł dla mieszkańców
Poseł dla mieszkańców
16 lipiec 2019

Szanowni Mieszkańcy Regionu! 
Dziękuję wszystkim przybyłym mieszkańcom Chorzowa, Siemianowic Śląskich, Świętochłowic, Rudy Śląskiej i Katowic za udział w otwarciu naszego Biura Poselskiego. Tak NASZGO. Nominalnie należy ono do mnie jako Waszej reprezentantki w Sejmie, ale to Wy jesteście jego prawdziwymi gospodarzami. Od samego początku traktuję swoją działalność poselską, jako misję pomagania Wam. Zawsze czekam na ludzi, którzy oczekują pomocy. Jestem w Sejmie dla Was. Dowody życzliwości mieszkańców widzę już dzisiaj. To dzięki pomocy wielu życzliwych ludzi szybko i sprawnie udało się znaleźć odpowiedni lokal oraz go wyremontować i wyposażyć. Deklaruję nie zawieść zaufania jakim mnie obdarzacie. Dziękuję za przybycie Wicewojewodzie Śląskiemu Janowi Chrząszczowi, z którym owocnie współpracowałam w minionych latach, a także wikariuszowi Księdzu Radosławowi Adamiakowi za poświecenie pomieszczeń. 
Wierzę, że pomimo zaproszenia, to palące problemy Chorzowian przeszkodziły w przybyciu na inaugurację biura Panu Prezydentowi Miasta oraz Panu Przewodniczącemu Rady Miasta Chorzów. Z mojej strony gwarantuję współpracę ponad podziałami partyjnymi na rzecz naszych wspólnot lokalnych. 
Wszystkim przybyłym ślę wyrazy wdzięczności za poświęcony czas, choć dopołudniowa godzina nie była dogodna. Ale czas naglił, bo po południu rozpoczynały się już komisje sejmowe, na które musiałam zdążyć. 
Jeszcze raz pragnę podkreślić, iż liczę, że otwarte dzisiaj biuro poselskie, podobnie jak miało to miejsce przed laty, stanie się miejscem, gdzie mieszkańcy śląskich miast będą mogli przychodzić ze swoimi problemami, a także pomysłami, inicjatywami. Zapraszam serdecznie! W naszej śląskiej wspólnocie, czerpiąc siłę z dorobku poprzedzających nas pokoleń, możemy szukać nowoczesnych i przyjaznych ludziom rozwiązań na przyszłość.

Czytaj dalej…
Śląscy seniorzy wspomagają Polaków na Kresach
Śląscy seniorzy wspomagają Polaków na Kresach
15 lipiec 2019

W dniach 26 VI – 3 VII poseł Maria Nowak przewodniczyła grupie seniorów ze Stowarzyszenia Seniorzy dla Chorzowa i Śląska w podróży na Ukrainę. W trakcie wyjazdu poseł oraz seniorzy spotykali się z Polakami mieszkającymi w Tarnopolu, Krzemieńcu, Lwowie i Stryju.

Czytaj dalej…
Bierzmy sprawy we własne ręce!  Śląsk potrzebuje silnej i skutecznej drużyny w Sejmie!  Oddajmy czas antenowy Polakom
Bierzmy sprawy we własne ręce! Śląsk potrzebuje silnej i skutecznej drużyny w Sejmie! Oddajmy czas antenowy Polakom
15 lipiec 2019

Poseł Maria Nowak w trakcie 83 posiedzenia Sejmu zadała pytanie w sprawie Regionalnych Ośrodków TVP. Poseł apelowała o zwiększenie czasu antenowego raz finansowania Ośrodków Regionalnych, w tym TVP3 Katowice. Pozwoli to na zwiększenie ilości programów dotyczących społeczności lokalnej i tym samym nawiązanie dialogu społecznego z mieszkańcami naszego regionu. To ważne z punktu wiedzenia załatwiania spraw bieżących jak najbliżej obywatela.

Czytaj dalej…
W obronie moich wyborców
W obronie moich wyborców
15 lipiec 2019

Poseł Maria Nowak w trakcie debaty sejmowej na temat energetyki, zwróciła uwagę na problemy związane ze spalaniem biomasy przez Elektrownię CEZ w Chorzowie. Proces ten powoduje olbrzymie uciążliwości „odorowe” dla mieszkańców Chorzowa Starego.

Czytaj dalej…
Nareszcie Śląsk doceniony!
Nareszcie Śląsk doceniony!
15 lipiec 2019

Poseł Maria Nowak wygłosiła oświadczenie dotyczące setnej rocznicy I Powstania Śląskiego. Narodowe Obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę do roku 2022. Wszyscy jesteśmy stąd! Razem konstruktywnie działając jesteśmy skuteczniejsi.  Śląsk z Polską, a nie przeciw Polsce.

Czytaj dalej…

GaleriaKontakt


Wiadomość została wysłana.