O mnie

Początki

Urodziłam się 31 marca 1950 roku w Chorzowie i przez całe życie właśnie tu mieszkam. Pochodzę z rodziny od wielu pokoleń związanej ze Śląskiem. Wychowana zostałam w domu szanującym wartości chrześcijańskie, w rodzinie o tradycyjnie prawicowych poglądach. 

Nauczycielka

Już od 1973 roku pracowałam jako nauczycielka. Najpierw w „swojej” SP nr 24 w Chorzowie Starym, później w Zasadniczej Szkole Zawodowej Zakładów Azotowych, oraz w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Chorzowie Batorym. W tej ostatniej szkole, od 1981 roku, decyzją grona pedagogicznego, pełniłam funkcję wicedyrektora.

Prywatnie

Od dwudziestu lat jestem wdową. Mam dwóch synów – Marka i Jacka, czwórkę wnuków – Pawła, Mateusza, Franka, Szymona i wnuczkę Weronikę. To oni, wraz z synowymi, są dla mnie najbliższa rodziną, dającą mi codzienną radość i oparcie, zwłaszcza w trudniejszych chwilach.

Śląsk i Chorzów

W 2000 roku otrzymałam zaszczytny tytuł Damy Zakonu Rycerskiego Bożogrobców, którzy byli założycielami Chorzowa. To dla mnie szczególne wyróżnienie, honorujące moją dotychczasową pracę na rzecz miasta. Jestem silnie związana ze Śląskiem. W swoich wystąpieniach parlamentarnych zwracam szczególną uwagę na sytuację i problemy regionu. Pobyty w Warszawie są koniecznością, ale na pewno nie potrafiłabym się tam zadomowić. Zawsze z radością wracam na Śląsk, do mojego rodzinnego Chorzowa. W mijającej kadencji, za moją działalność na rzecz regionu oraz miasta uhonorowana zostałam dwoma, bardzo dla mnie ważnymi, wyróżnieniami. Są to: wyróżnienie Kapituły Nagrody im. Grzegorza Palki (tak zwany Samorządowy Oskar) oraz nadany mi przez Radę Miasta Chorzów Medal za Zasługi dla Chorzowa.

Edukacja

Naukę zaczęłam w Szkole Podstawowej nr 24, kontynuowałam w chorzowskim I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego, w którym w 1968 roku zdałam maturę. W tym czasie aktywnie działałam w harcerstwie i organizacji kościelnej Sodalicja Mariańska. Po zdaniu matury podjęłam studia na Wydziale Matematyczno - Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, wybrałam kierunek matematyka. W 1974 roku otrzymałam dyplom magisterski. Nieco później ukończyłam studia podyplomowe, z zakresu pomiaru dydaktycznego, oraz organizacji i zarządzania oświatą. Uzyskałam II stopień specjalizacji zawodowej.

Dyrektor

W 1991 roku, wraz z grupą przyjaciół - nauczycieli, założyłam Katolickie Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Byłam dyrektorem tej szkoły przez dziesięć lat, aż do 2001 roku, kiedy to zostałam wybrana do Sejmu RP. Od tego czasu całą swoją aktywność zawodową kieruję na pracę parlamentarną, ale sprawy „mojej” szkoły nadal pozostają mi bliskie – cieszę się każdym sukcesem uczniów i absolwentów chorzowskiego „Katolika”.

Samorządowiec

Po raz pierwszy wzięłam udział w wyborach w 1990 roku. Wybierano władze samorządowe Chorzowa, kandydowałam z listy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Od tego czasu 3-krotnie byłam radną w Chorzowie. Pracowałam w najbliższych moim kompetencjom komisjach - oświaty, oraz rodziny i polityki społecznej, byłam przewodniczącą tych komisji. W III kadencji zostałam wybrana na wiceprzewodniczącą Rady Miasta.

rozwiń

Za zasługi dla miasta Chorzów

Mój program

Obejmując funkcję posła, podjęłam się realizacji założeń programowych ugrupowania Prawo i Sprawiedliwości, z list którego jestem posłem. Głównym celem programu działań każdego polityka PiS, również i moim, jest urzeczywistnienie zasad programu wyborczego naszej partii. Program ten, spójny, a jednocześnie stale aktualizowany wraz ze zmieniającą się sytuacją w Polsce, został ostatnio ponownie zaprezentowany na Konwencji Programowej „Myśląc Polska”, która odbyła się w dniach 3 – 5 lipca w Katowicach.

Główne założenia tego programu to:
- rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjność i konkurencyjność,
- polityka energetyczna oparta na krajowych źródłach energii,
- rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
- obniżanie obciążeń podatkowych jako sposób na rozwój gospodarczy,
- racjonalna i suwerenna polityka zagraniczna,
- znacząca poprawa systemu opieki zdrowotnej,
- kreowanie polityki kulturalnej państwa oraz wzmocnienie pozycji mediów niezależnych,

rozwiń

Trochę statystyki mijającej kadencji

W tym czasie sejm RP:

- uchwalił 703 ustawy,
- obradował 278 dni,
- Marszałek Sejmu RP zwołał 98 posiedzeń,
- odbyło się 5 posiedzeń Zgromadzenia Narodowego.

Poseł Maria Nowak:

- 10820 osób zagłosowało na Marię Nowak w poprzednich wyborach,
- 235 razy przemawiała z mównicy sejmowej,
- złożyła 129 interpelacji poselskich,
- wygłosiła 63 oświadczenia poselskie (w tym 44 dotyczące spraw Śląska),
- zadała 21 zapytań poselskich,
- pracowała w 13 zespołach parlamentarnych,
- postawiła 11 pytań w sprawach bieżących w czasie posiedzeń Sejmu,

Skontaktuj się ze mną